Europees Hof voor de Rechten van de Mens
72177/01
(Bogdanovski t. Italië) Erkend vluchteling - internationaal aanhoudingsbevel - uitlevering - duur onderzoek - artikel 5 §1, f EVRM - onmiddellijke vrijlating - artikel 5 §1 EVRM - geen schending