Europees Hof voor de Rechten van de Mens
45223/05
(Sultani) Asielzoeker – afwijzing – effectief rechtsmiddel – uitputting interne rechtsmiddelen – automatisch schorsend effect – artikel 35 §1 EVRM – artikel 13 EVRM - grondigheid onderzoek – versnelde procedure – tweede asielaanvraag – artikel 3 EVRM - collectieve uitzetting – omschrijving slachtoffer – artikel 4, vierde protocol EVRM