Europees Hof voor de Rechten van de Mens
25525/03
(El Majjaoui en Stichting Touba Moskee t. Nederland) Imam – tewerkstellingsvergunning – vereisten Nederlandse rechtsorde – vrijheid van eredienst – geen schending art. 9 EVRM