Europees Hof voor de Rechten van de Mens
13229/03
(Saadi t. V.K.) Asielaanvraag - detentie tijdens de (versnelde) procedure - criteria voor detentie - redelijke duur procedure - geen schending artikel 5 §1, f EVRM - detentie - mededeling motieven die beslissing schragen - onverwijld - 76 uren - schending artikel 5 §2 EVRM