Europees Hof voor de Rechten van de Mens
26565/05
(N t. VK) Onmenselijke en vernederende behandeling - verwijdering van het grondgebied - ziekte - uitzonderlijke omstandigheden - medische verzorging - geen schending art. 3 EVRM