Europees Hof voor de Rechten van de Mens
13113/03
(Ould Dah) Foltering begaan in Mauretanië – Folterverdrag – universele jurisdictie – toepassing Franse strafwet – amnestieregeling – retroactiviteit – legaliteit in strafzaken – artikel 7 EVRM