Europees Hof voor de Rechten van de Mens
30696/09
(MSS t. België & Griekenland) Artikel 3 EVRM – verbod onmenselijke en vernederende behandeling – dublinoverdracht - detentieomstandigheden gesloten centrum luchthaven Athene – vernederende behandeling – schending; Artikel 3 EVRM – verbod onmenselijke en vernederende behandeling – verblijf als dakloze – absolute armoede – niet voldoen aan basisbehoefte – nalatigheid verdragsstaat – schending; Artikel 13 EVRM samen gelezen met artikel 3 EVRM – recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – EU-richtlijnen – structurele tekortkomingen – risico terugwijzing zonder beoordeling ten gronde – schending - artikel 3 EVRM – verbod onmenselijke en vernederende behandeling – transfer van België naar Griekenland – blootstelling aan refoulement strijdig met artikel 3 EVRM – internationale verplichtingen – toepassing Griekse asielwetgeving – rapporten internationale organisaties – schending - artikel 3 EVRM – verbod onmenselijke en vernederende behandeling – transfer naar Griekenland – blootstellen aan detentie en leefomstandigheden die schending artikel 3 EVRM uitmaken – schending - artikel 13 EVRM – recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid – onderzoek grond van de zaak – gepast herstel – vrees schending artikel 3 EVRM in andere lidstaat – schending