Europees Hof voor de Rechten van de Mens
50012/08
(M.S. t. België) - Artikel 3 EVRM – Verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Illegaal verblijf – Irak – Terrorisme – Terugzending – Diplomatieke garanties – Schending non-refoulement beginsel; Artikel 5 § 1 EVRM – Recht op vrijheid – Vrijheidsberoving in afwachting van uitzetting – Rechtmatig karakter – Nauwe band met doel vrijheidsberoving – Hangende uitzettingsprocedure – Schending; Artikel 5 § 4 EVRM – Recht op onafhankelijke beoordeling van vrijheidsberoving binnen een redelijke termijn – Lange tijd te wijten aan eigen fouten verzoeker – Gebeurtenissen los van de wil van de verzoeker – Schending