Europees Hof voor de Rechten van de Mens
47287/15
(Ilias en Ahmed t. Hongarije) Verzoekers om internationale bescherming - detentie in transitzone - uitwijzing - art. 3 EVRM - opvangomstandigheden geen schending - beoordeling individuele omstandigheden - schending art. 3 EVRM bij uitwijzing