Europees Hof voor de Rechten van de Mens
65192/11
(Mennesson t. Frankrijk) Draagmoederschap - Verenigde Staten - weigering tot erkenning biologische vader - art. 8 EVRM - schending tav kinderen - recht op privéleven