Europees Hof voor de Rechten van de Mens
70055/10
(Josef t. België) Art. 9ter Vw. - BGV - art. 3 EVRM – art. 13 EVRM – HIV – zwangerschap – asielzoeker – Nigeria – vordering tot schorsing UDN – gewone vordering tot schorsing – voorlopige maatregelen – geen daadwerkelijk rechtsmiddel in praktijk – schending art. 13 in combinatie met art. 3 EVRM