Europees Hof voor de Rechten van de Mens
60367/10
(S.H.H. t. UK) Afghanistan - asielzoeker - handicap - art. 3 EVRM - uitwijzing - geen schending