Hoe krijgt integratiebeleid vorm bij lokale besturen die recent te maken kregen met nieuwe migratiestromen? Dat onderzocht het Kruispunt in 2013.

We spraken met 79 medewerkers van lokale besturen en van integratiediensten. We zochten  een antwoord op vragen zoals:

  • Op welke knelpunten botsen de medewerkers?
  • Welke initiatieven werpen vruchten af?
  • Welke ondersteuning kan de integratiesector daar tegenover plaatsen?

De resultaten van het onderzoek bundelen we in dit nieuwe rapport. We brengen in kaart welke noden leven bij lokale besturen en we formuleren aanbevelingen voor de brede integratie- en inburgeringssector.

84