Grondwettelijk Hof
16/2018
Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Ernstige tekortkomingen aan de verplichtingen als Belgische burger