Grondwettelijk Hof
1/2023
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Gevangenhouding met het oog op de verwijdering van het grondgebied - 1. Cassatieberoep - Termijn om uitspraak te doen - 2. Beslissing tot wederopsluiting - Duur van de gevangenhouding