Grondwettelijk Hof
124/2022
Consulair Wetboek - Intrekking van een paspoort - Houder van de paspoort die het voorwerp uitmaakt van een vrijheidsbeperkende maatregel - Probatie-uitstel dat hem verbiedt zich te begeven naar een land in oorlog - Onmogelijkheid om zich te begeven naar elk land waarvoor een paspoort is vereist