Grondwettelijk Hof
167/2022
Publiekrecht - Vlaamse Gemeenschap - Volwassenenonderwijs - Inburgeringstraject - Opleiding Nederlands - NT2-test – Inschrijvingsgeld