Grondwettelijk Hof
111/2019
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid - Opschortend beroep