Grondwettelijk Hof
115/2023
Publiekrecht - Vlaamse Gemeenschap - Volwassenenonderwijs - Inburgeringstraject - Opleiding Nederlands - NT2-test - Machtiging aan de Regering - Certificaat – Inschrijvingsgeld