Grondwettelijk Hof
113/2023
Publiek recht - Vlaams Gewest - Lokale religieuze gemeenschappen - Erkenningsvoorwaarden - 1. Bedienaars van de eredienst en hun vervangers - Inburgeringsplicht - Controle - 2. Verbod van elke buitenlandse ondersteuning en financiering - 3. Bestuursorgaan - Vereisten - 4. Wachtperiode van minimaal vier jaar en maximaal vijf jaar - 5. Omvang van de toetsing door het bestuur - 6. Overgangsmaatregel - Verkorte erkenningsprocedure