Grondwettelijk Hof
128/2010
Echtgenoot van een Belg - aanvraag gezinshereniging art. 40ter Vw. - aanvraag ingediend in buitenland - art. 40 tot 47 Vw. - geen behandelingstermijn - uitblijven van beslissing - gevolg - art. 12bis Vw. - wel behandelingstermijn - art. 10 en 11 Gw. - schending - lacune in de wet