Grondwettelijk Hof
194/2005
Sociaal recht - Maatschappelijke dienstverlening - Dringende medische hulp - Vreemdelingen - Ouders die illegaal op het grondgebied van het Rijk verblijven - Ouders van een zwaar gehandicapt minderjarig kind dat in de absolute onmogelijkheid verkeert om het grondgebied te verlaten. # Rechten en vrijheden - a. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - b. Recht om een menswaardig leven te leiden - c. Rechten van het kind.