Grondwettelijk Hof
110/2006
Sociaal recht - 1. Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - a. Residuair stelsel - b. Vreemdeling - Illegaal op het grondgebied van het Rijk verblijvende ouder van een Belgisch kind - 2. Maatschappelijke dienstverlening.