Grondwettelijk Hof
106/2023
Vreemdelingen - Illegale vreemdeling - Absolute onmogelijkheid, om medische redenen, om naar zijn land van herkomst terug te keren - Weigering om een referentieadres toe te kennen