Hof van beroep
Antwerpen
2023/FE/27
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – gewichtige feiten eigen aan de persoon – ongewenstverklaring in Nederland – proportionaliteitstoets – louter administratieve beslissing – deel van Nationale Garde in Afghanistan – geen concreet bewijs voor ernstige misdrijven – blanco strafblad in België – tijdsverloop – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit