Hof van beroep
Gent
C/1897/2014
Valsheid in geschrifte - identiteitsfraude - werken onder andere identiteit - buitenlandse werknemer zonder papieren
Werknemer zonder papieren werkte onder valse identiteit (identiteit van beklaagde), waardoor deze laatste inkomsten kon opstrijken zonder zelf arbeid te moeten verrichten. Werknemer kreeg 1/3 van het loon, de persoon van wie hij de identiteit gebruikte kreeg 2/3. Werknemer zonder papieren is hier zelf beklaagde en kreeg in eerste aanleg opschorting van uitspraak. In beroep vindt het hof de gunst van opschorting van de uitspraak niet passend gezien dit bij hem zou leiden tot een onvoldoende bewustwording van de zwaarwichtigheid van de door hem gepleegde feiten. Werknemer krijgt straf met uitstel.