Hof van beroep
Gent
2016/FA/0085
Bijlage 35 – negatieve beslissing – schorsende werking – draagwijdte – geen recht op aangehouden inschrijving in het bevolkingsregister dan wel rijksregister – ongegrond

Het administratieve beroep van vreemdelingen tegen een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake hun verblijf in België voor meer dan drie maanden heeft schorsende werking gedurende welke de vreemdelingen beschikken over een bijzonder verblijfsdocument en meer precies het zogeheten bijlage/model 35 in de zin van artikel 111 van het Vreemdelingenbesluit van 17 augustus 2013. Dit verblijfsdocument maakt dat geen verwijderingsmaatregel kan worden getroffen maar geeft geen recht op een aangehouden inschrijving in het bevolkingsregister dan wel het Rijksregister.