Hof van beroep
Antwerpen
2005/EV/83
Erkenning buitenlandse akte – internationaal privaatrecht – artikel 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – openbare orde – wetsontduiking – schijnhuwelijk

Partijen zijn in Marokko gaan trouwen op het moment dat een procedure tegen de beslissing tot weigering van een huwelijk in België hangende was. Hieruit kan afgeleid worden dat partijen in Marokko zijn gaan huwen, met de enkele bedoeling te ontsnappen aan de Belgische wetgeving, krachtens dewelke de huwelijksvoltrekking werd geweigerd wegens voorgenomen schijnhuwelijk. De wetsontduiking is dan ook bewezen. Het in België voorgenomen huwelijk tussen partijen wordt beschouwd als een schijnhuwelijk, zodat het thans in Marokko gesloten huwelijk eveneens kennelijk in strijd is met de Belgische openbare orde. Op basis van art. 18, 21 en 27 WIPR weigerde de ambtenaar van burgerlijke stand, daarin gevolgd door de eerste rechter, dan ook terecht de overschrijving van het in Marokko gesloten huwelijk in de registers van de burgerlijke stand in België.