Hof van beroep
Antwerpen
2009/AR/3058
artikel 23, § 1, 2° WBN - vervallenverklaring - nationaliteit - terrorisme - ernstige tekortkoming aan verplichtingen als Belgisch burger