Hof van beroep
Brussel
2005/KR/230
Erkende staatloze - aanvraag artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - kortgeding - voorlopig verblijfsrecht tot beslissing over naturalisatieaanvraag - hoger beroep - artikel 3 EVRM - onmenselijke behandeling - minimum aan ernst - onmogelijke terugkeer - bewijs - geen bewijs - geen schending

Verzoekster heeft zelfs niet geprobeerd om te bewijzen dat, mocht er niet positief beslist worden over haar aanvraag artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet, zij het slachtoffer zou worden van een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM. Ze heeft niet aangetoond dat het in haar hoedanigheid van staatloze onmogelijk zou zijn naar Macedonië terug te keren en er te verblijven. Ze heeft daarentegen zelf aangegeven dat ze er geboren is en er, voor haar aankomst in België, altijd gewoond heeft zonder melding te maken van enige problemen in de zin van artikel 3 EVRM.