Hof van beroep
Brussel
Illegaal verblijvende Ecuadoriaanse ouders van een Belgisch kind - artikel 10 WBN - aanvraag artikel 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - procedure in kort geding - veroordeling Belgische staat tot afleveren attest van immatriculatie - beroep - artikel 7.2.1 Ecuadoriaanse grondwet en artikel 10 WBN - geen juridische spitsvondigheid - verblijfsrecht kind - gezinsleven - verplichte aflevering BIVR tot beslissing Raad van State

Het kan verweerders niet verweten worden dat ze gebruik hebben gemaakt van de combinatie van artikel 7.2.1 van de Ecuadoriaanse Grondwet en artikel 10 WBN om op die manier de Belgische nationaliteit te verwerven voor hun kind in plaats van de Ecuadoriaanse nationaliteit. Het is legitiem dat ouders, uit bezorgdheid voor het welzijn van hun kind, de voorkeur geven voor de nationaliteit van een land als België, dat vanzelfsprekend veel betere levensvoorwaarden en toekomstperspectieven biedt dan een land als Ecuador.