Hof van beroep
Brussel
2005/QR/61
De facto staatloze - Armeniër uit Azerbeidzjan - erkenning als staatloze

Hoewel verzoekster in theorie recht zou moeten hebben op de nationaliteit van Azerbeidzjan krachtens de wetgeving van dat land, is het duidelijk dat de bevoegde autoriteiten van Azerbeidzjan niet de intentie hebben om die nationaliteit te erkennen en dit om redenen die manifest verbonden zijn met het feit dat verzoekster deel uitmaakt van de etnisch Armeense minderheid in Azerbeidzjan.