Hof van beroep
Brussel
2005/AR/283
Huwelijksvermogensrecht - toepasselijk recht – Marokkaans/Belgische man – Marokkaanse vrouw – recht van de eerste gemeenschappelijke woonplaats – recht van de gemeenschappelijke nationaliteit

Op het moment van het afsluiten van het huwelijk in Marokko met zijn Marokkaanse vrouw beschikte Mijnheer over de Belgische en Marokkaanse nationaliteit. Op het moment van het huwelijk beschikten partijen dus wel degelijk over een gemeenschappelijke nationaliteit, te weten de Marokkaanse. Bij gebrek aan een huwelijkscontract is het het Marokkaanse recht, het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit, die van toepassing is op het huwelijksvermogenstelsel van partijen.