Hof van beroep
Brussel
2006/QR/120
Art. 12bis § 1 Wetboek van de Belgische nationaliteit - nationaliteitsverklaring - 7 jaar hoofdverblijf - wettig verblijf - asielprocedure - bijlage 26 - attest van immatriculatie - onderbroken verblijf - negatief advies parket - ongegrond

Zoals terecht onderstreept door de eerste rechter, moet er met betrekking tot artikel12bis WBN een onderscheid gemaakt worden tussen een "verblijfstitel" en een "verblijfsrecht". Bovendien legt de wet nergens een voorwaarde op dat het hoofdverblijf in België ononderbroken moet zijn.