Hof van beroep
Brussel
2005/AR/1485
Langdurige asielprocedure - zes jaar - veroordeling Belgische staat tot schadevergoeding - bevestiging vonnis in eerste aanleg

Zowel de VN Hoog Commissaris voor de vluchtelingen als de Raad van Europa bevelen aan om asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige asielzoekers, dringend te behandelen, omwillen van hun kwetsbaarheid, hun bijzondere noden en het risico dat ze lopen om hun asielverhaal te vergeten. Een behandelingstermijn van zes jaar kan manifest niet beschouwd worden als een korte termijn. Men kan hiervoor geen verklaring geven. De schade die veroorzaakt werd door deze fout is de stress waarmee verzoeker lange tijd te kampen had, terwijl hij alleen en minderjarig was.