Hof van beroep
Gent
2006/EV/42
Kandidaat staatloze - Kosovo - staatsburgerschap - bewijslast - documenten UNMIK - Servische ambassade - medewerking appellante - onvoldoende medewerking

De procureur-generaal wijst er in zijn advies terecht op dat niets de appellante belet de documenten, die zij heeft overgelegd bij haar asielaanvraag aan de ambassade van Servië-Montenegro in Brussel te overhandigen i.p.v. een geboorteakte, afgeleverd door de UNMIK. Waar zij dit niet doet, is het appellante zelf die onvoldoende haar medewerking verleent.