Hof van beroep
Gent
2008/AR/828
nationaliteit - vervallenverklaring - fraude - art. 23 WBN