Hof van beroep
Gent
2006/AR/2845
Artikel 12bis §1, lid 3 Wetboek van de Belgische Nationaliteit - nationaliteitsverklaring – negatief advies parket – negatief advies Staatsveiligheid – gewichtige feiten eigen aan de persoon – werkzaam voor TV-zender gelieerd aan autonomistische Koerdische groepering – geen aanwijzingen – geen bewijzen - advies ongegrond

Meer dan dat appellant een leidinggevende functie zou vervullen bij een televisiezender, wordt in het advies van de Veiligheid van de Staat niet eens beweerd, laat staan aangetoond. Zelfs indien de Veiligheid van de Staat uit bepaalde gegevens afleidt dat er banden bestaan tussen deze televisiezender en bepaalde politieke groeperingen, die verdacht worden van terroristische activiteiten, dan nog zijn er in casu geen aanwijzigen, laat staan bewijzen, dat appellant zijn medewerking verleent aan terroristische organisaties en medeplichtig zou zijn aan illegale activiteiten.