Hof van beroep
Gent
2008/AR/2471
vervallenverklaring - nationaliteit - fraude - art. 23 WBN