Hof van beroep
Luik
2006/RF/38
Erkende staatloze - aanvraag artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - Raad van State - schorsing - annulatieberoep hangende - kortgeding - BIVR in afwachting annulatieberoep - hoger beroep - artikel 3 EVRM - onmenselijke behandeling - minimum aan ernst - recht op steun - geen schending - artikel 8 EVRM - recht op privé-leven - geen schending

Het begrip "onmenselijke en vernederende behandeling" moet een zekere ernst inhouden. In casu mag de betrokkene niet werken, wat een ernstige inbreuk is, maar deze wordt gecompenseerd door de steunverlening die hij geniet. Betrokkene kan zich ook moeilijk beroepen op een inbreuk op zijn privé-leven aangezien hij er zelf voor gekozen heeft, sinds vele jaren, om in België te verblijven zonder een verblijfsrecht.