Hof van beroep
Luik
2006/RQ/72
Erkenning – huwelijk gesloten in Denemarken - geen wetsontduiking - huwelijk reeds eerder erkend in Duitsland - schending van het Europees Gemeenschapsrecht indien geen overschrijving door België - schending artikel 8 EVRM

Het Hof volgt het oordeel van de rechter in eerste aanleg niet, m.n. dat het Deense huwelijk niet kon worden erkend in België omdat er geen enkele effectieve band was met Denemarken.