Hof van Cassatie
P20.0445.F
Detentie - vasthouding - Terugkeerbeslissing - uitvoerbaarheid - redelijke termijn - corona - ver-werping

Dat een repatriëring tijdelijk niet mogelijk is, betekent niet dat de uitvoering van de terugkeerbeslissing binnen redelijke termijn onmogelijk is.