Hof van Cassatie
P.23.0939.N
Onwettig verblijf – strafbaarstelling – art. 76 Vw. – HvJ 17 september 2020, nr. C-806/18, JZ – MB tot terugwijzing – grondgebied niet verlaten – gegrond - cassatie