Hof van Cassatie
P.23.1327.N
Woonstbetreding – geïnformeerde toestemming – art. 8 EVRM – art. 15 en 22 GW – Huiszoekingswet – voorafgaande en schriftelijke toestemming – mondelinge toestemming volstaat niet – vasthouding onwettig