Hof van Cassatie
C.14.0295.N
Art. 29 WIPR - feitelijk gevolg - huwelijk - buitenlandse huwelijksakte - voorwaarden voor erkenning bigamie - geen gevolg - verwerping