Hof van Cassatie
P.17.0517.F
Detentie – art. 8 EVRM – art. 15 GW – art. 74/7 Vw. - betreden woning door politie –onschendbaarheid woning – geen cassatie

De artikelen 21 en 34, §3 van de wet op het politieambt van 5-8-1992 en artikel 74/7 van de Verblijfswet laten op zich niet toe dat de politie een huiszoeking verricht in de woonplaats van een vreemdeling. De opdrachten die erin aan de politie worden opgedragen houden geen verband met de gevallen waarin de wet de politie toelaat binnen te dringen in een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek.