Hof van Cassatie
C.04.0430.F
IPR - Marokkaans huwelijk - echtscheiding - verstoting - vreemde rechtsregel - internationale openbare orde - art. 301 BW - cassatie