Hof van Cassatie
P.99.1294.N
Vrijheidsberoving - art. 74/5 § 1 Vw. - duur van de vasthouding - twee maanden - verlengbaar - totale duur vasthouding - vijf maanden - vasthouding voor langer dan vijf maanden - verwijdering niet uitgevoerd enkel omwille van wederrechtelijk verzet vreemdeling - geen verlenging in de zin van art. 74/5 § 3 Vw. - nieuwe beslissing overeenkomstig artikel 74/5 § 1 Vw.

De vermelde wetsbepaling noch enige andere staat eraan in de weg dat, wanneer de uitvoering van de verwijdering van de rechtens vastgehouden vreemdeling enkel omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is gebeurd, een nieuwe beslissing overeenkomstig artikel 74/5, § 1, Vreemdelingenwet wordt getroffen. Deze beslissing is geen in het artikel 74/5, § 3, bedoelde verlenging.