Hof van Cassatie
P.06.0593.F
Vrijheidsberovende maatregel - beroep - personen die een beroep kunnen instellen

Het beroep ingesteld in naam van een minderjarige, die uit humanitaire overwegingen werd toegelaten te verblijven met zijn moeder, die conform de wet beroofd werd van haar vrijheid, is zonder voorwerp en onontvankelijk aangezien de minderjarige niet persoonlijk het voorwerp uitmaakt van de vrijheidsberovende maatregel.