Hof van Cassatie
P.11.1497.F
Art. 75 Vw. – Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG – onwettig verblijf – gevangenisstraf – eerder veroordeling wegens onwettig verblijf - unierecht - geen schending

Volgens het arrest van het Hof van Justitie van 28 april 2011 verbiedt de Terugkeerrichtlijn niet om een gevangenisstraf te voorzien na een eerste overtreding van het bevel om het grondgebied te verlaten. De tenlastelegging in deze zaak vermeldt een eerdere veroordeling wegens onwettig verblijf. De appelrechters schenden die Terugkeerrichtlijn niet door de eiser tot een gevangenisstraf te veroordelen omdat hij onwettig op het grondgebied verblijf ondanks een eerdere veroordeling van de eiser wegens onwettig verblijf.